Finansiell rådgivning

M&A, verdsettelser, analyser og due diligence

Om Enex

Enex er et uavhengig rådgivningsselskap som ble etablert i 2014. Selskapet tilbyr finansielle tjenester. Ansatte i Enex har mer enn 10 års erfaring med transaksjonsrådgivning.

Et utvalg av tjenester er rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, verdivurderinger, likviditetsanalyser, lånesøknader og finansiell due diligence.

Tilbyr tjenester med høy kompetanse, rask leveringstid og fornuftig pris. Hovedmålsetningen til Enex er å levere kvalitet til avtalt pris med høy grad av kundetilfredshet.

Våre tjenester

Kan i tillegg tilby juridiske og andre type tjenester gjennom ulike samarbeidspartnere

M&A

Rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av selskaper. Prosjektleder fra start til slutt. Tjenesten tilbys på tvers av ulike bransjer.

Verdsettelser

Tilbyr verdsettelser for selskaper innenfor alle bransjer. Typiske formål for verdsettelsen; fusjon, fisjon, kjøp eller salg, emisjoner, generasjonsskifte, impairment, lånesøknader eller generell taksering.

Due diligence

Finansiell gjennomgang av selskap i forbindelse med kjøp eller salg. En due diligence gir kjøper en større trygghet i forbindelse med en transaksjon

Partner

Thomas Norheim

Referanser

Referansene listet under er både prosjekter som er utført av Enex og daglig leder i Enex.

  • M&A – prosjektleder for transaksjoner til en samlet verdi av cirka kr 3 500 millioner
  • Verdsettelser – prosjektleder for verdsettelser til en samlet verdi av cirka kr 2 000 millioner
  • Analysearbeid inkluderer due diligence, likviditetsanalyser, arbeidskapitalforbedringer, investeringsanalyser, fairness opinions og lånesøknader

Daglig leder i Enex har i tillegg avholdt følgende kurs: sluttforhandlinger M&A og due diligence, verdivurdering for Skatt Vest og et utvalg av mindre kurs.

45%
M&A
45%
Verdsettelser
10%
Analysearbeid inkl. due diligence